12 Апр. 2019

Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-020
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-5/09.03.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти за участие:
 от 23:59 ч. на 03.05.2019 г. (електронно подаване)

Сключен договор:
УД 12-54/19.07.2019 г.
Лице за контакт:
 С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg