12 Апр. 2019

Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-020
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 23:59 ч. на 03.05.2019 г. (електронно подаване)
Лице за контакт:
 С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg

Файлове: