3 Апр. 2019

Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-019
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 02.05.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Атанасова, тел. 02 92 20666, e-mail: m.atanasova@mod.bg