3 Апр. 2019

Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-019
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 02.05.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Атанасова, тел. 02 92 20666, e-mail: m.atanasova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 29/22.03.2019 г.264.45 KB03/04/2019
PDF icon Обявление176.07 KB03/04/2019
PDF icon Документация, ЕЕДОП и приложения4.92 MB03/04/2019
Файл Приложения (word)47.85 KB03/04/2019
PDF icon Техническа спецификация1.6 MB03/04/2019
Package icon ЕЕДОП86 KB03/04/2019
Файл Приложение 6 - ценово предложение50.31 KB10/04/2019