17 Апр. 2019

Доставка на канцеларски материали за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-016
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Срок за подаване на оферти за участие: от 00:01 ч. на 18.04.2019 г. до 23:59 на 08.05.2019 г. (електронно подаване)}
По РС № СОПР-4/09.03.2018 г.
Сключен договор:
УД 12-53/19.07.2019 г.
Лице за контакт:
 К. Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg