15 Апр. 2019

Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-015
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-6/09.03.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти за участие:
 до 23:59 ч. на 03.05.2019 г. 
(електронно подаване)
Сключен договор: УД 11-2/03.07.2019 г.
Лице за контакт:
 В. Мирчева, тел. 02 92 20677e-mail: 
v.mircheva@mod.bg