12 Апр. 2019

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-014
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-23/27.12.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 ч. на 03.05.2019 г. (електронно подаване)
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677e-mail: v.mircheva@mod.bg