12 Юли 2019

Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти или заявления за участие: 27.09.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-5/03.12.2019 г.; УД 15-6/03.12.2019 г.
Лице за контакт: Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-maile.doneva@mod.bg