30 Дек. 2019

Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по обособени позици - РС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-012
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Обособена позиция № 1: Извънгаранционна поддръжка на адаптирана радарна система за кацане;
Обособена позиция № 2: Извънгаранционна поддръжка на автоматизирана система за управление на въздушното движение;
Обособена позиция № 3: Поддържане на тактическа система за въздушна навигация TACAN AN/TRN-26.
Краен срок за подаване на заявления за участие: 27.01.2020 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Бонев, тел.: 02 92 20882, e-mail: m.bonev@mod.bg