30 Дек. 2019

Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по обособени позици - РС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-012
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Обособена позиция № 1: Извънгаранционна поддръжка на адаптирана радарна система за кацане;
Обособена позиция № 2: Извънгаранционна поддръжка на автоматизирана система за управление на въздушното движение;
Обособена позиция № 3: Поддържане на тактическа система за въздушна навигация TACAN AN/TRN-26.
Краен срок за подаване на заявления за участие: 27.01.2020 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Бонев, e-mail: m.bonev@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 164/23.12.2019 г.1.23 MB30/12/2019
PDF icon Обявление5.28 MB30/12/2019
PDF icon Документация7.09 MB31/12/2019
Файл Приложения (word)223.58 KB31/12/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на заявления174.62 KB27/01/2020
PDF icon Протокол от работа на комисия1.65 MB12/02/2020
PDF icon Протокол от работа на комисия1.99 MB12/03/2020
PDF icon Решение № 18/11.03.2020 г. за предварителен подбор383.3 KB12/03/2020
PDF icon Покана № 21-39-198/15.05.2020 г.593.76 KB15/05/2020
Microsoft Office document icon Съобщение за отваряне на първоначална оферта30.5 KB09/06/2020
Microsoft Office document icon Съобщение за начало на преговори29.5 KB12/06/2020
PDF icon Протокол от преговори по ОП №11.61 MB07/08/2020
PDF icon Протокол от преговори по ОП №21.44 MB07/08/2020
PDF icon Протокол от преговори по ОП №31.41 MB07/08/2020
PDF icon Доклад на комисията3.01 MB07/08/2020
PDF icon Решение за избор на изпълнител537.58 KB07/08/2020
PDF icon Рамково споразумение (РС) УД 04-43/20201.14 MB16/11/2020
PDF icon Приложения към РС УД 04-43/20202.35 MB16/11/2020
PDF icon Рамково споразумение (РС) УД 04-44/20201.13 MB16/11/2020
PDF icon Приложения към РС УД 04-44/20202.31 MB16/11/2020
PDF icon Рамково споразумение (РС) УД 04-45/20201.05 MB16/11/2020
PDF icon Приложения към РС УД 04-45/20202.12 MB16/11/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка125.36 KB16/11/2020
PDF icon Договор УД 04-55/20212.22 MB08/11/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка260.21 KB08/11/2021
PDF icon Договор УД 04-80/20222.55 MB11/01/2023
PDF icon Обявление за възложена поръчка168.75 KB11/01/2023
PDF icon О)бявление за приключен договор УД 04-55/2021105.73 KB19/01/2023