8 Март 2019

Придобиване на модул за комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на контингент

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-011
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявление за участие: 30.04.2019 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Р. Радичкова, тел. 02 92 20669, e-mail: r.mladenova@mod.bg