22 Март 2019

Доставка на наградни знаци

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-009
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 01.04.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg