3 Юни 2019

Сключване на рамкови споразумения за доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-008
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на офертите за участие: 04.07.2019 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Румен Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 45/29.05.2019 г.1.05 MB03/06/2019
PDF icon Обявление207.22 KB03/06/2019
PDF icon Документация242.65 KB03/06/2019
Файл Приложение № 1 - Оферта за участие42.4 KB03/06/2019
Package icon Приложение № 2 - ЕЕДОП92.84 KB03/06/2019
PDF icon Приложение № 3 Указания ЕЕДОП87.49 KB03/06/2019
Файл Приложение № 4 - Декларация чл. 327 ЗОВСРБ18.64 KB03/06/2019
Файл Приложение № 5 - Предложение за изпълнение на поръчката43.85 KB03/06/2019
Файл Приложение № 6 - Ценово предложение188.68 KB03/06/2019
Файл Приложение № 7 - Рамково споразумение400.3 KB03/06/2019
Файл Приложение № 8 - Опис на представените документи20 KB03/06/2019
Файл Приложение № 9 Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП29.86 KB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 1 4.89 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 24.1 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 33.19 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.2 - част 1 3.49 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.2 - част 2 4.18 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.32.29 MB03/06/2019
PDF icon ТС за обособена поз.4865.25 KB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.54.29 MB03/06/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия3.3 MB17/07/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения178.16 KB30/07/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия5.21 MB23/08/2019
PDF icon Протокол от работата на комисията3.3 MB23/08/2019
PDF icon Решение № 83/23.08.2019 г. за избор на изпълнител1.84 MB23/08/2019