3 Юни 2019

Сключване на рамкови споразумения за доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-008
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на офертите за участие: 04.07.2019 г. – 17.30 ч.
Сключени рамкови споразумения: РС УД 03-10/11.10.2019 г.; РС УД 03-15/12.11.2019 г.; РС УД 03-16/12.11.2019 г.; РС УД 03-17/12.11.2019 г.; РС УД 03-18/12.11.2019 г.
Сключени договори:

Първи конкретни договори: УД 03-13/08.11.2019 г.; УД 03-19/27.11.2019 г.; УД 03-20/27.11.2019 г.; УД 03-21/27.11.2019 г.; УД 03-22/27.11.2019 г.

Втори конкретни договори: УД 03-19/2020/10.07.2020; УД 03-23/27.07.2020 г.; УД 03-24/27.07.2020 г.; УД 03-25/27.07.2020 г.; УД 03-26/27.07.2020 г

Трети конкретни договори: УД 03-39/13.07.2021 г., УД 03-41/13.07.2021 г., УД 03-42/13.07.2021 г., УД 03-40/13.07.2021 г., УД 03-32/05.07.2021 г.

Четвърти конкретни договори: УД 03-18/08.02.2022 г. (по РС 03-15/12.11.2019г.), УД 03-19/11.03.2022 г. (по РС 03-16/12.11.2019 г.), УД 03-17/28.02.2022 г. (по РС 03-17/12.11.2019 г.), УД 03-20/11.04.2022 г. (по РС 03-18/12.11.2019 г. и ДС № УД 03-16/28.02.2022г.), УД 03-11/21.02.2022 г. (по РС 03-10/11.10.2019 г.)

Лице за контакт: Ст. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 45/29.05.2019 г.1.05 MB03/06/2019
PDF icon Обявление207.22 KB03/06/2019
PDF icon Документация242.65 KB03/06/2019
Файл Приложение № 1 - Оферта за участие42.4 KB03/06/2019
Package icon Приложение № 2 - ЕЕДОП92.84 KB03/06/2019
PDF icon Приложение № 3 Указания ЕЕДОП87.49 KB03/06/2019
Файл Приложение № 4 - Декларация чл. 327 ЗОВСРБ18.64 KB03/06/2019
Файл Приложение № 5 - Предложение за изпълнение на поръчката43.85 KB03/06/2019
Файл Приложение № 6 - Ценово предложение188.68 KB03/06/2019
Файл Приложение № 7 - Рамково споразумение400.3 KB03/06/2019
Файл Приложение № 8 - Опис на представените документи20 KB03/06/2019
Файл Приложение № 9 Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП29.86 KB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 1 4.89 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 24.1 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.1 - част 33.19 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.2 - част 1 3.49 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.2 - част 2 4.18 MB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.32.29 MB03/06/2019
PDF icon ТС за обособена поз.4865.25 KB03/06/2019
Файл ТС за обособена поз.54.29 MB03/06/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия3.3 MB17/07/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения178.16 KB30/07/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия5.21 MB23/08/2019
PDF icon Протокол от работата на комисията3.3 MB23/08/2019
PDF icon Решение № 83/23.08.2019 г. за избор на изпълнител1.84 MB23/08/2019
PDF icon РС УД 03-10/20194.27 MB21/11/2019
PDF icon РС УД 03-15/20194.55 MB21/11/2019
PDF icon РС УД 03-16/20195.23 MB21/11/2019
PDF icon РС УД 03-17/20194.47 MB21/11/2019
PDF icon РС УД 03-18/20194.41 MB21/11/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка3.27 MB21/11/2019
PDF icon Договор УД 03-13/2019 (РС УД 03-10/2019)3.91 MB02/12/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка172.47 KB02/12/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка ЕС416.72 KB02/12/2019
PDF icon Договор УД 03-19/2019 (РС УД 03-15/2019)4.33 MB06/12/2019
PDF icon Договор УД 03-20/2019 (РС УД 03-16/2019)4.1 MB06/12/2019
PDF icon Договор УД 03-21/2019 (РС УД 03-17/2019)3.85 MB06/12/2019
PDF icon Договор УД 03-22/2019 (РС УД 03-18/2019)3.75 MB06/12/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка443.8 KB06/12/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка ЕС186.18 KB06/12/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-13/2019225.04 KB23/01/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-13/2019666.22 KB23/01/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-19/2019667.11 KB06/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-19/2019225.23 KB06/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-20/2019670.47 KB06/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-20/2019225.22 KB06/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-21/2019678.55 KB10/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-21/2019225.22 KB10/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-22/2019686.36 KB10/02/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-22/2019225.26 KB10/02/2020
PDF icon Договор УД 03-19/20203.87 MB16/07/2020
PDF icon ЕС Обявление за възложена поръчка173.2 KB16/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка419.95 KB16/07/2020
PDF icon Договор № УД 03-23/2020 по РС № УД 03-17/2019 3.93 MB30/07/2020
PDF icon Договор № УД 03-24/2020 по РС № УД 03-15/20194.35 MB30/07/2020
PDF icon Договор № УД 03-25/2020 по РС № УД 03-18/20193.81 MB30/07/2020
PDF icon Договор № УД 03-26/2020 по РС № УД 03-16/20194.11 MB30/07/2020
PDF icon ЕС Обявление за възложена поръчка189.83 KB30/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка447.71 KB30/07/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор413.54 KB14/09/2020
PDF icon РОП Обявление за приключване на договор222.74 KB14/09/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-23/2020462.28 KB09/11/2020
PDF icon РОП Обявление за приключване на договор УД 03-23/2020222.9 KB09/11/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-24/2020461.65 KB09/11/2020
PDF icon РОП Обявление за приключване на договор УД 03-24/2020222.91 KB09/11/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-25/2020401.15 KB09/11/2020
PDF icon РОП Обявление за приключване на договор УД 03-25/2020222.94 KB09/11/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-26/2020399.13 KB09/11/2020
PDF icon РОП Обявление за приключване на договор УД 03-26/2020222.9 KB09/11/2020
PDF icon Договор № УД 03-32 от 05.07.21 г. към РС УД 03-10 от 11.10.2019 г. ( УД 03-32/2021 )1.57 MB09/07/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка358.81 KB09/07/2021
PDF icon Договор УД 03-39 от 13.07.21 г. към РС 03-15 от 2019 г (УД 03-39/2021 )1.43 MB21/07/2021
PDF icon Договор УД 03-40 от 13.07.21 г. към РС 03-18 от 2019 г (УД 03-40/2021 )1.47 MB21/07/2021
PDF icon Договор УД 03-41 от 13.07.21 г. към РС 03-16 от 2019 г (УД 03-41/2021 )1.5 MB21/07/2021
PDF icon Договор УД 03-42 от 13.07.21 г. към РС 03-17 от 2019 г (УД 03-42/2021 )1.49 MB21/07/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка346.47 KB21/07/2021
PDF icon Обявление за приключване на Договор УД 03-32/2021 г. към РС УД 03-10/2019 г408.24 KB08/10/2021
PDF icon Обявление за приключване на Договор УД 03-39/2021 към РС УД 03-15/2019231.64 KB26/10/2021
PDF icon Обявление за приключване на Договор УД 03-40/2021 към РС УД 03-18/2019133.66 KB26/10/2021
PDF icon Обявление за приключване на Договор УД 03-41/2021 към РС УД 03-16/2019149.91 KB26/10/2021
PDF icon Обявление за приключване на Договор УД 03-42/2021 към РС УД 03-17/2019138.87 KB26/10/2021
PDF icon Договор № УД 03-11/2022 г.1.41 MB25/02/2022
PDF icon Обявление за възложена поръчка371.69 KB25/02/2022
PDF icon Допълнително споразумение № УД 03-16/2022 към рамково споразумение № УД 03-18/2019128.97 KB15/03/2022
PDF icon Обявление за изменение152.77 KB15/03/2022
PDF icon Договор № УД 03-19/2022 г. по РС УД 03-16/2019 г.1.45 MB01/04/2022
PDF icon Договор № УД 03-17/2022 г. по РС УД 03-17/2019 г. 1.32 MB01/04/2022
PDF icon Договор № УД 03-18/2022 г. по РС УД 03-15/2019 г.1.5 MB01/04/2022
PDF icon Обявление за възложена поръчка524.28 KB01/04/2022
PDF icon Обявление за приключване на договор № УД 03-11/2022 към РС УД 03-10/201996.07 KB13/04/2022
PDF icon Договор № УД 03-20/2022 към РС № УД 03-18/2019 и ДС № УД 03-16/20221.37 MB15/04/2022
PDF icon Обявление за възложена поръчка391.76 KB15/04/2022
PDF icon Обявления за приключване на договор № УД 03-17/2022 г. по РС № УД 03-17/2019 г.142.9 KB23/06/2022
PDF icon Обявления за приключване на договор № УД 03-18/2022 г. по РС № УД 03-15/2019 г.121.89 KB23/06/2022
PDF icon Обявления за приключване на договор № УД 03-19/2022 г. по РС № УД 03-16/2019 г.140.66 KB23/06/2022
PDF icon Обявления за приключване на договор № УД 03-20/2022 г. по РС № УД 03-18/2019 г.124.09 KB23/06/2022