27 Май 2019

Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-007
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 01.07.2019 г. – 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: РС УД 03-10/13.05.2020 г.
Лице за контакт:
Кирил Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение №43/21.05.2019 г.1005.66 KB27/05/2019
PDF icon Обявление за поръчка5.85 MB27/05/2019
PDF icon Документация950.19 KB27/05/2019
Файл Приложение № 1 - Опис24.71 KB27/05/2019
Файл Приложение № 2 - Оферта25.22 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 3 - ЕЕДОП91.24 KB27/05/2019
PDF icon Приложение № 4 - Указания ЕЕДОП1.25 MB27/05/2019
Файл Приложение № 5 - Декларация чл.327 ЗОВСРБ23.37 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 6285.76 KB27/05/2019
Файл Приложение № 7 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП31.35 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 81019.93 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 9261.58 KB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.07 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.35 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.93 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.08 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.11 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.28 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.78 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.63 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.8 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.46 MB27/05/2019
PDF icon Разяснение684.09 KB18/06/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия4.17 MB10/07/2019
PDF icon Съобщение за публично заседание185.74 KB01/08/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия2.25 MB12/11/2019
PDF icon Решение № 124/12.11.2019 г. за избор на изпълнител808.61 KB12/11/2019
PDF icon Информация при производство по обжалване395.48 KB10/12/2019
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-10/20206.65 MB21/05/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка184.89 KB21/05/2020
PDF icon Доклад от работа на комисия7.48 MB03/06/2020
PDF icon Решение № 49/03.06.2020 г. за избор на изпълнител565.83 KB03/06/2020
PDF icon Договор № УД 03-18/20202.72 MB06/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка387.18 KB06/07/2020
PDF icon Решение за изменение №67/16.07.2020102.52 KB17/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-20/2020 по ОП №17.92 MB21/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-21/2020 по ОП №56.79 MB21/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-22/2020 по ОП №87.32 MB21/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка413.77 KB21/07/2020