27 Май 2019

Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-007
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 01.07.2019 г. – 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: РС УД 03-10/13.05.2020 г.
Лице за контакт:
Кирил Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение №43/21.05.2019 г.1005.66 KB27/05/2019
PDF icon Обявление за поръчка5.85 MB27/05/2019
PDF icon Документация950.19 KB27/05/2019
Файл Приложение № 1 - Опис24.71 KB27/05/2019
Файл Приложение № 2 - Оферта25.22 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 3 - ЕЕДОП91.24 KB27/05/2019
PDF icon Приложение № 4 - Указания ЕЕДОП1.25 MB27/05/2019
Файл Приложение № 5 - Декларация чл.327 ЗОВСРБ23.37 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 6285.76 KB27/05/2019
Файл Приложение № 7 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП31.35 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 81019.93 KB27/05/2019
Package icon Приложение № 9261.58 KB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.07 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.35 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.93 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.08 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.11 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации10.28 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.78 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.63 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.8 MB27/05/2019
Package icon Технически спецификации9.46 MB27/05/2019
PDF icon Разяснение684.09 KB18/06/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия4.17 MB10/07/2019
PDF icon Съобщение за публично заседание185.74 KB01/08/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия2.25 MB12/11/2019
PDF icon Решение № 124/12.11.2019 г. за избор на изпълнител808.61 KB12/11/2019
PDF icon Информация при производство по обжалване395.48 KB10/12/2019
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-10/20206.65 MB21/05/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка184.89 KB21/05/2020
PDF icon Доклад от работа на комисия7.48 MB03/06/2020
PDF icon Решение № 49/03.06.2020 г. за избор на изпълнител565.83 KB03/06/2020
PDF icon Договор № УД 03-18/20202.72 MB06/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка387.18 KB06/07/2020
PDF icon Решение за изменение №67/16.07.2020102.52 KB17/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-20/2020 по ОП №17.92 MB21/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-21/2020 по ОП №56.79 MB21/07/2020
PDF icon Рамково споразумение РС УД 03-22/2020 по ОП №87.32 MB21/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка413.77 KB21/07/2020
PDF icon Решение №80/2020 г1.29 MB12/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-30/2020 по ОП №67.55 MB17/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-29/2020 по ОП №77.27 MB17/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-31/2020 по ОП №97.23 MB17/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-32/2020 по ОП №107.16 MB17/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-28/2020 по ОП №117.2 MB17/08/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка463.23 KB17/08/2020
PDF icon Рамково споразумение РС № УД 03-33/2020 по ОП №26.94 MB27/08/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка323.17 KB27/08/2020
PDF icon Допълнително споразумение № УД 12-74/2020250.14 KB08/09/2020
PDF icon Обявление за изменение357.88 KB08/09/2020
PDF icon Договор №УД 03-34/20203.35 MB14/09/2020
PDF icon Договор №УД 03-35/20202.82 MB14/09/2020
PDF icon Договор №УД 03-36/20202.76 MB14/09/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка345.51 KB14/09/2020
PDF icon Договор УД 03-40/2020964.24 KB08/10/2020
PDF icon Договор УД 03-41/20201.01 MB08/10/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка160.29 KB08/10/2020
PDF icon Рамково споразумение № УД 03-44/20202.72 MB12/10/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка412.86 KB12/10/2020
PDF icon Договор УД 03-42/20201.09 MB16/10/2020
PDF icon Договор УД 03-43/20201.06 MB16/10/2020
PDF icon Договор УД 03-45/20201.06 MB16/10/2020
PDF icon Договор УД 03-46/20201.03 MB16/10/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка444.82 KB16/10/2020
PDF icon Договор УД 03-50/20201014.84 KB18/11/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка413.22 KB18/11/2020
PDF icon Обявление за изменение299.55 KB09/12/2020
PDF icon Допълнително споразумение №УД 12-100/202088.77 KB09/12/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-18/20202.19 MB14/12/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-36/2020220.63 KB21/12/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-35/2020109.72 KB21/12/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-34/2020226.19 KB06/01/2021
PDF icon Обявление за изменение № УД 03-91/2020392.44 KB08/01/2021
PDF icon Обявление за изменение № УД 03-90/2020391.25 KB08/01/2021
PDF icon Допълнително споразумение № УД 03-91/2020116.35 KB08/01/2021
PDF icon Допълнително споразумение № УД 03-90/2020107.22 KB08/01/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 03-45/2020227.34 KB08/01/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 03-42/2020226.25 KB08/01/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 03-41/2020226.26 KB08/01/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 03-40/2020228.21 KB20/01/2021
PDF icon Допълнително споразумение УД 03-3/2021119.78 KB08/02/2021
PDF icon Обявление за изменение391.94 KB08/02/2021
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-43/2020226.93 KB10/02/2021
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-46/2020228.48 KB10/02/2021
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-50/2020226.18 KB10/02/2021
PDF icon Договор УД 03-4/2021955.54 KB26/02/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка418.22 KB26/02/2021
PDF icon Обявление за приключен договор УД 03-4/20212.01 MB08/04/2021
PDF icon Обявление за приключено рамково споразумение УД 03-10/20202.25 MB05/05/2021
PDF icon Договор № УД 03-21/20211.14 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-22/20211.19 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-23/20211.22 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-24/20211.18 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-25/20211.19 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-26/20211.31 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-27/20211.16 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-28/20211.19 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-30/20211.33 MB28/06/2021
PDF icon Договор № УД 03-31/2021907.78 KB28/06/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка500.22 KB28/06/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 03-23/2021417.09 KB14/09/2021