27 Май 2019

Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-007
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 01.07.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Кирил Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg