25 Ян. 2019

Доставка на 9х19 мм патрони с обикновен куршум

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-004
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления:
 22.02.2019 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел. 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg