18 Дек. 2018

Придобиване на IP криптографски средства за защита на национална КИ до ниво „Поверително“ включително и провеждане на курсове за обучение на администратори/потребители на криптографско средство

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-084
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Краен срок за подаване на оферта: 31.01.2019 г. - 17:30 ч.
Вид на ОП:
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Сключено рамково споразумение: РС УД 04-11/24.04.2019 г.
Сключен договор: УД 04-17/18.06.2019 г.
Лице за контакт:
М. Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg