27 Ноем. 2018

Извънгаранционна поддръжка на изградения сегмент от развитието и разширението на Стационарната комуникационна система на Българската армия – „Странджа-2”

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-082
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Сключен договор: УД 04-21/03.07.2019 г.
Лице за контакт:
Р. Радичкова, тел. 02 92 20669, e-mail: r.mladenova@mod.bg