21 Ноем. 2018

Доставка на горива по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-080
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Сключени договори: БД 931/11.12.2018 г.; БД 932/11.12.2018 г.; БД 933/11.12.2018 г.; БД 934/11.12.2018 г.; БД 935/11.12.2018 г.
Лице за контакт:
 А. Николова; тел.: 92 20 646; e-mail: 
a.e.nikolova@mod.bg