30 Ноем. 2018

Абонамент и доставка на преса за 2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-079
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 13.12.2018 г. – 17:30 ч.
Номер на досието: 21-39-280
Сключен договор: УД 11-1/22.01.2019 г.
Лице за контакт:
В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg