14 Ноем. 2018

Застраховане със "Злополука", настъпила при изпълнение на задължения във връзка с обучението на българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-075
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 17.12.2018 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 15-2/25.02.2019 г.
Лице за контакт: Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg