22 Окт. 2018

Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-074
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 20.11.2018 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg