22 Окт. 2018

Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-074
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 20.11.2018 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 03-4/10.06.2019 г.
Сключено допълнително споразумение:
УД 03-9/18.09.2019 г.
Лице за контакт:
Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg