19 Окт. 2018

Доставка на термоспален чувал, чорапи къси вълнен тип и чорапи къси памучни по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-070
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Номер на досието: 30-17-319
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 23.11.2018 г. – 17:30 часа
Лице за контакт: Светомир Иванов, тел. 02 92 20673, e-mail: s.iv.ivanov@mod.bg