26 Ноем. 2018

Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерство на отбраната, разположени в София

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-069
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 06.12.2018 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Димитрова, тел.: 02 92 20678, e-mail: ts.dimitrova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Обява № 22-26-96/23.11.2018 г.2.02 MB26/11/2018
PDF icon Приложения (1 - 11)10.3 MB26/11/2018
PDF icon Приложения (12 - 15)6.89 MB26/11/2018
Файл Приложения (word)132.48 KB26/11/2018
PDF icon Техническа спецификация3.27 MB26/11/2018
PDF icon Техническа спецификация2.93 MB26/11/2018
PDF icon Разяснение326.13 KB28/11/2018