21 Септ. 2018

Електронни съобщителни услуги

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-067
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Ограничена процедура
Краен срок за подаване на заявления за участие: 19.10.2018 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg