12 Септ. 2018

Доставка на обувки летателни, от кожа и текстил

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-066
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 22.10.2018 г. – 17:30 ч.
Номер на досието: 21-39-161
Лице за контакт: Св. Иванов, тел. 02 92 20673, e-mail: s.iv.ivanov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 113/10.09.2018 г.1.24 MB12/09/2018
PDF icon Обявление1.81 MB12/09/2018
PDF icon Документация1.48 MB12/09/2018
PDF icon Техническа спецификация1.98 MB12/09/2018
Package icon ЕЕДОП87.84 KB12/09/2018