23 Авг. 2018

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-061
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 00:01 ч. на 24.08.2018 г. до 23:59 на 03.09.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-90/09.11.2018 г.
Лице за контакт:
С. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg