21 Авг. 2018

Осигуряване на летателната годност на самолети Су-25К/УБК

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-060
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на оферти за участие: 10.09.2018 г.  - 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: РС УД 12-95/28.11.2018 г.
Сключени допълнителни споразумения:
ДС УД 12-96/30.11.2018 г.; ДС УД 12-96/30.11.2018 г.
Сключен договор:
УД 12-102/14.12.2018 г.
Лице за контакт:
Св. Вълчев, тел. 02 92 20674, e-mail: s.valchev@mod.bg