12 Ноем. 2018

Доставка на електрическа енергия

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-059
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.01.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Ст. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg