25 Март 2019

Доставка на обувки цели полеви, летни

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-058
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Номер на досието: 21-39-249
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 07.05.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Лазар Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg