7 Ноем. 2018

Комплексна доставка на яке, гащеризон и ръкавици за летателния състав на ВВС

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-057
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления: 10.12.2018 г. - 17:30 ч.
Сключено рамково споразумение: УД 05-14/11.04.2019 г.
Сключен договор:
УД 05-15/23.04.2019 г.
Лице за контакт:
Д. Димитрова, тел.: 92 20 665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg