30 Авг. 2018

Борсова сделка за доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-054
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Сключен договор: БД 15/12.10.2018 г.
Лице за контакт:
 А. Николова, тел.  02 92 20646, e-mail: a.e.nikolova@mod.bg