11 Окт. 2018

Придобиване на компютри за БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-053
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 12.11.2018 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 04-5/11.02.2019 г.
Лице за контакт:
М. Димитрова, тел.: 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg