24 Авг. 2018

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за МО

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-052
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 04.09.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-92/15.11.2018 г.
Лице за контакт:
Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg