25 Септ. 2018

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-050
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 25.10.2018 г. – 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-14/20.05.2019 г., УД 04-15/20.05.2019 г., УД 04-25/15.07.2019 г.
Лице за контакт:
М. Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg