1 Авг. 2018

Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност"

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-049
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие:
 03.09.2018 г.
 - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 92/26.07.2018 г.1.26 MB01/08/2018
PDF icon Обявление4.35 MB01/08/2018
Файл Приложения (word)65.94 KB01/08/2018
Package icon Докумендация9.44 MB01/08/2018
Package icon ЕЕДОП87.09 KB01/08/2018
PDF icon Разяснение194.86 KB13/08/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия977.48 KB07/09/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценовите оферти315.09 KB26/09/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия5.47 MB16/10/2018
PDF icon Решение № 127/15.10.2018 г. за класиране1.15 MB16/10/2018