1 Авг. 2018

Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност"

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-049
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие:
 03.09.2018 г.
 - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-12/05.12.2018 г., УД 15-13/05.12.2018 г., УД 15-14/05.12.2018 г., УД 15-15/05.12.2018 г.
Лице за контакт:
 Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail:
 tz.genova@mod.bg