8 Авг. 2018

Третиране на отпадъци

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-048
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 23.08.2018 г. - 17:30 ч.
Стар № на АОП: 9079426
Сключен договор:
УД 12-86/11.10.2018 г.
Лице за контакт:
Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg