23 Авг. 2018

Ремонт III-та степен на среден танк Т-72 и ремонт на танков мерник-далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72, рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-047
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 21.09.2018 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Маринов тел. 02 92 20656 e-mail: m.i.marinov@mod.bg