23 Авг. 2018

Ремонт III-та степен на среден танк Т-72 и ремонт на танков мерник-далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72, рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-047
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 21.09.2018 г.  - 17:30 ч.
Сключени рамкови споразумения: РС УД 12-100/11.12.2018 г.; РС УД 12-104/14.12.2018 г.
Сключени договори:
УД 12-114/19.12.2018 г.; УД 12-115/19.12.2018 г.
Лице за контакт:
М. Маринов тел. 02 92 20656 e-mail: m.i.marinov@mod.bg