30 Юли 2018

Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-045
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на процедурата: Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24, включващо изпълнение на следните самостоятелно обособени позиции:
1. Осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 - рамково споразумение;
2. Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24- рамково споразумение.
Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 18.09.2018 г.  - 17:30 ч.
Сключени рамкови споразумения: РС УД 12-38/07.06.2019 г.; РС УД 12-39/07.06.2019 г.
Лице за контакт:
Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg