12 Юли 2018

Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-044
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти за участие:
 02.08.2018 г. - 17.30 ч.

Сключен договор:
УД 12-75/17.09.2018 г.
Лице за контакт:
 В. Щерев, тел. 02 92 20688, e-mail: 
v.sterev@mod.bg