13 Авг. 2018

Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 В3

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-043
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Процедура на договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2018 г.  - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-3/25.01.2019 г.
Лице за контакт:
Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg