7 Авг. 2018

Сканиране, индексиране и архивиране на документи по обществени поръчки

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-041
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за събиране на оферти: 22.08.2018 г. - 17:30 ч.
Сключен договор:
УД 12-113/19.12.2018 г.
Лице за контакт:
 М. Димитрова, тел.: 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg

Файлове: