19 Юни 2018

Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-040
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 20.07.2018 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-2/05.02.2019 г.; УД 04-3/05.02.2019 г.; УД 04-4/05.02.2019 г.; УД 04-9/22.03.2019 г.; УД 04-10/22.03.2019 г.
Лице за контакт: М. Димитрова, тел.: 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 71/11.06.2018 г.270.88 KB19/06/2018
PDF icon Обявление759.28 KB19/06/2018
PDF icon Документация и приложения4.13 MB19/06/2018
Файл Приложения51.85 KB19/06/2018
PDF icon Технически спецификации2.27 MB19/06/2018
PDF icon Указания за ЕЕДОП393.52 KB19/06/2018
Package icon ЕЕДОП92.63 KB19/06/2018
Файл Съобщение за отваряне на оферти.docx 12.38 KB23/07/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия446.9 KB31/07/2018
PDF icon Допълнение към Протокол79.48 KB02/08/2018
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения12.39 KB14/08/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения114.48 KB24/08/2018
PDF icon Съобщение за определяне на публичен жребий183.92 KB29/08/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия3.8 MB08/10/2018
PDF icon Решение № 124/05.10.2018 г. за класиране950.19 KB08/10/2018
PDF icon Договор УД 04-2/2019770.17 KB18/02/2019
PDF icon Договор УД 04-3/2019961.29 KB18/02/2019
PDF icon Договор УД 04-4/20191.1 MB18/02/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка195.4 KB18/02/2019
PDF icon Договор УД 04-9/20192.9 MB11/04/2019
PDF icon Договор УД 04-10/20192.63 MB11/04/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка190.14 KB11/04/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-2/2019101.43 KB27/05/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-3/2019102.73 KB27/05/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-4/2019102.62 KB27/05/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-10/2019198.55 KB12/06/2019
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-9/2019801.2 KB12/11/2019