19 Юни 2018

Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-040
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 20.07.2018 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-2/05.02.2019 г.; УД 04-3/05.02.2019 г.; УД 04-4/05.02.2019 г. 
Лице за контакт:
 М. Димитрова, тел.: 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg