12 Септ. 2018

Доставка на обувки цели полеви, черни зимни

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-036
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 16.10.2018 г. - 
17:30 ч. 
Номер на досието: 21-39-333
Сключен договор: УД 05-4/08.02.2019 г.
Лице за контакт:
 Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg