12 Септ. 2018

Доставка на обувки цели полеви, черни зимни

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-036
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 16.10.2018 г. - 
17:30 ч. 
Номер на досието: 21-39-333
Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 114/10.09.2018 г.1.28 MB12/09/2018
PDF icon Обявление2.29 MB12/09/2018
PDF icon Документация2.56 MB12/09/2018
PDF icon Техническа спецификация2.75 MB12/09/2018
Package icon ЕЕДОП87.76 KB12/09/2018