20 Септ. 2018

Доставка на фланелки, шапки вълнени плетени, раници, маратонки, украса за полево облекло и пагони твърди и пагон-тунели твърди за ОВ, ВВС и ВМС по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-035
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Номер на досието: 21-39-107
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 22.10.2018 г. – 17:30 часа
Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg