8 Юни 2018

Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на МО

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-034
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие:  до 23:59 на 20.06.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 11-4/26.09.2018 г. 

Лице за контакт: Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail
d.m.dimitrova@mod.bg