31 Май 2018

„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-032
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 23:59 ч. на 13.06.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор:
УД 12-71/30.08.2018 г.
Сключено допълнително споразумение:
УД УД 12-3/16.01.2020 г.
Лице за контакт:
С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg