20 Апр. 2018

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на отбраната“ по № СПОР-7/16.05.2017 г. на ЦОП

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-028
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие:  до 23:59 на 02.05.2018 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-53/27.07.2018 г.
Лице за контакт:
 С. Владев, тел. 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg