18 Май 2018

Техническа поддръжка на свързочни апаратни КСА ДВ1, КСА ДВ2 и ТА

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-026
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти за участие: 11.06.2018 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Бонев, тел. 02 92 20882, e-mail: m.bonev@mod.bg

Файлове: