5 Апр. 2018

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната въз основа на сключено РС на ЦОП: № СПОР-29/21.12.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-025
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Период за подаване на оферти за участие: от 00.01 ч. на 06.04.2018 г. до 23:59 на 18.04.2018 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана № 21-39-59/05.04.2018 г.1.28 MB05/04/2018
Package icon Приложения към покана978.37 KB05/04/2018
Package icon Договор с приложения2.31 MB05/04/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови оферти121.61 KB20/04/2018
PDF icon Решение 66728.58 KB23/05/2018
PDF icon Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП2.38 MB23/05/2018