5 Апр. 2018

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната въз основа на сключено РС на ЦОП: № СПОР-29/21.12.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-025
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Период за подаване на оферти за участие: от 00.01 ч. на 06.04.2018 г. до 23:59 на 18.04.2018 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Сключен договор: УД 11-2/26.06.2018 г.
Лице за контакт:
В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg