11 Апр. 2018

Сервизно поддържане на автомобилна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-024
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 25.05.2018 г. – 17.30 ч.
Сключени договори: УД 12-82/05.10.2018 г.; УД 12-83/05.10.2018 г.; УД 12-89/09.11.2018 г.
Сключени допълнителни споразумения:
ДС УД 12-66/20.09.2019 г., ДС УД 12-67/20.09.2019 г.
Лице за контакт:
 Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 46/03.04.2018 г.338.04 KB11/04/2018
PDF icon Обявление2.21 MB11/04/2018
PDF icon Документация4.71 MB11/04/2018
PDF icon Техническа спецификация1.21 MB11/04/2018
PDF icon Проект на договор с приложения към него2.51 MB11/04/2018
Файл Документи (word)104.26 KB11/04/2018
PDF icon Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация988.17 KB30/04/2018
PDF icon Документация - ново1.35 MB02/05/2018
Файл Документи (word) - ново61.5 KB02/05/2018
Package icon ЕЕДОП89.06 KB02/05/2018
PDF icon Разяснение115.63 KB11/05/2018
Файл Съобщение оферти12.66 KB25/05/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия5.65 MB11/06/2018
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения119.28 KB11/07/2018
PDF icon Доклад от работа на комисия3.72 MB20/08/2018
PDF icon Решение № 106/17.08.2018 г. за класиране и прекратяване1.58 MB20/08/2018
PDF icon Съобщение до участниците15.8 KB21/08/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка342.2 KB27/08/2018
PDF icon Договор УД 12-82/2018890.83 KB25/10/2018
PDF icon Договор УД 12-83/2018859.51 KB25/10/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка237.96 KB25/10/2018
PDF icon Договор УД 12-89/20181.26 MB22/11/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка230.3 KB22/11/2018
PDF icon Обявление за приключен договор УД 12-89/2018493 KB29/01/2019
PDF icon ДС УД 12-66/2019 (УД 12-82/2018)62.19 KB15/10/2019
PDF icon ДС УД 12-67/2019 (УД 12-83/2018)61.66 KB15/10/2019
PDF icon Обявление приключен УД 12-82/2018124.96 KB04/12/2019
PDF icon Обявление приключен УД 12-83/2018124.55 KB04/12/2019