11 Апр. 2018

Сервизно поддържане на автомобилна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-024
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 25.05.2018 г. – 17.30 ч.
Сключени договори: УД 12-82/05.10.2018 г.; УД 12-83/05.10.2018 г.
Лице за контакт:
 Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg