3 Апр. 2018

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост за МО и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на МО в два национални ежедневника

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-023
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 18.04.2018 г. - 17:30 ч.
Номер на досието: 21-39-49
Сключен договор: УД 12-40/07.06.2018 г.
Лице за контакт:
Виолета Мирчева, тел.: 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg