15 Май 2018

Осигуряване на летателната годност на самолет L-39ZA, рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-021
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 15.06.2018 г.  - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg