15 Март 2018

Доставка на обувки цели полеви, черни зимни

Номер-МО: 
MO-DOA-2018-018
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 18.04.2018 г. – 17:30 ч.
Номер на досието: 21-39-333
Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg

Файлове: